Kláštery Český Krumlov

Bývalé kláštery minoritů a klarisek

Klášterní areál se ukrývá mimo rušné cesty turistů za měšťanskými domy v latránském podhradí a je po hradním areálu druhým největším historickým komplexem Českého Krumlova.
Dvojklášteří bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 Kateřina z Rožmberka spolu se svými čtyřmi syny. První minorité a klarisky přišli do klášterů roku 1357 resp. 1361. Kláštery se v dalších staletích staly centrem náboženského života, kultury a vzdělanosti i cílem poutníků.

Bývalé kláštery minoritů a klarisek

Klášterní areál se ukrývá mimo rušné cesty turistů za měšťanskými domy v latránském podhradí a je po hradním areálu druhým největším historickým komplexem Českého Krumlova.
Dvojklášteří bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 Kateřina z Rožmberka spolu se svými čtyřmi syny. První minorité a klarisky přišli do klášterů roku 1357 resp. 1361. Kláštery se v dalších staletích staly centrem náboženského života, kultury a vzdělanosti i cílem poutníků. Klášter klarisek byl zrušen roku 1782 za josefínských reforem, klášter minoritů pak v roce 1950, přesně 600 let od svého založení.
Srdcem stavebně propojených klášterů minoritů a klarisek je kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné. Bezprostředně na něj navazují tři konventní budovy, hospodářské objekty a zahrady. Dvojklášteří ve své dnešní podobě je architektonicky nejdochovalejším uceleným klášterním komplexem v České republice.
V letech 2014–2015 prošel celý areál klášterů rozsáhlou rekonstrukcí. Celoročně přístupné Kláštery nyní nabízí návštěvníkům zajímavé nové expozice. Vedle expozice o historii, umění a architektuře v bývalém minoritském klášteře nabízí netradiční zážitky velkým i malým prostřednictvím originální tvořivé interaktivní expozice, řemeslných dílen, nejrůznějších programů a aktivit v historickém prostředí bývalého kláštera klarisek.

Expozice, výstavy / Programy a aktivity:

Bývalý klášter minoritů – expozice o historii, umění a architektuře krumlovských klášterů.
Bývalý klášter klarisek – centrum poznávání historie aktivní a tvořivou formou pro velké i malé návštěvníky – řemeslné dílny, originální interaktivní expozice, tvořivé aktivity, animační programy pro děti i dospělé.

Víte, že revitalizace areálu klášterů obdržela prestižní ocenění Patrimonium pro futuro 2014, Památka roku 2015, Presta Jižní Čechy a Inspira.

Bývalý klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Bývalý klášter klarisek je majetkem města Český Krumlov.