Zámek Český Krumlov - zámecká zahrada

Zámek Český Krumlov - Zámecká zahrada u fontány, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Na mírném návrší nad V. nádvořím se nachází zámecká zahrada s rozlohou plných 11 ha. Lze k ní dojít dvěma cestami. Cesta vlevo vzhůru přivede návštěvníky k hlavní bráně zahrady, cesta vpravo stoupá nejprve k veliké budově zimní jízdárny. Ta byla postavena roku 1745 a sloužila k jezdeckému výcviku při špatném počasí. Vedle zimní jízdárny se nachází dvě menší ohraničené terasy. Nižší nesla označení Štěpnice a plnila roli soukromé zahrady zámecké vrchnosti. Nazývá se též Královskou zahradou a vede nad ní chodba, jíž mohlo panstvo projít do zámecké zahrady nerušeně přímo z interiérů zámku. Vyšší z teras bývala využívána jako letní jízdárna. Nad těmito terasami se již rozprostírá tzv. Dolní parter, jenž tvoří téměř polovinu plochy zámecké zahrady. Zdobí jej květinové záhony ve tvarech rokokových ornamentů a roste zde několik mohutných dubů a buků.

Přibližně v centru celé zahrady, v místě, kde na Dolní parter navazuje o něco výše položená terasa Horní zahrady, byla při úpravách po roce 1750 vybudována rokoková Neptunova fontána. Tvoří ji čtyři úrovně kaskád zdobené sochami mořských božstev, alegoriemi ročních období a různých vodních živočichů.

Zámek Český Krumlov - Rokokový letohrádek Bellaria, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Horní zahrada připomíná svým charakterem spíše krajinářský park, v některých místech až téměř les. Byla komponována jako barokní, čemuž odpovídá její dodnes zachovaný půdorys. Osu celého prostranství tvoří cesta od fontány k zámeckému rybníku na nejvzdálenějším konci zahrady. Prochází okolo známého (a rozporuplně hodnoceného) otáčivého hlediště. Točna je umístěna v blízkosti architektonicky cenného letohrádku Bellarie, jehož dnešní rokoková podoba je dána přestavbou z druhé poloviny 18. století. Letohrádek je znám i díky umělé jeskyni zvané grotta a tzv. kouzelnému stolu – zvláštnímu výtahu pro pro dopravu jídla z kuchyně do panských komnat.

První otáčivé hlediště v Českém Krumlově, postavené již v roce 1958, mělo kapacitu pouhých 60 míst. Pro velký úspěch bylo záhy vybudováno větší hlediště pro 400 osob, kterým pohybovalo 40 vojáků ukrytých uvnitř točny. Pozdější rekonstrukce přinesly další zvýšení kapacity; dnešní zařízení uveze 658 diváků. Za zmínku stojí fakt, že autor projektu první točny, architekt Joan Brems (1907–1995), se od současné podoby hlediště distancoval.


Zámecká zahrada - návštěvní doba:

Návštěvní doba (PO-NE):
DatumOtevřeno
01.04. - 30.04. 08:00 - 17:00 hod.
01.05. - 30.09. 09:00 - 19:00 hod.
01.10. - 31.10. 08:00 - 17:00 hod.

Zámecká zahrada - ceník vstupného:

VSTUPNÉ ZDARMA


Zámek Český Krumlov - mapa areálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Mapa Státního hradu a zámku Český Krumlov /pdf/

Zámecká zahrada - zámek Český Krumlov