Tipy na výlet v okolí Českého Krumlova

Stejně jako město Český Krumlov samotné, je pro návštěvníky lákavý i celý českokrumlovský region.

Kleť

Vzdálenost z Českého Krumlova: 9 km S | GPS: 48°51'55.051"N, 14°17'3.527"E

Kleť, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Z daleka viditelnou dominantou severně od Českého Krumlova je 1 084 m vysoká hora Kleť s televizním vysílačem a nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách z roku 1825. Observatoř na Kleti se zaměřuje na výzkum planetek a komet. Na vrcholu, na který je možné se dostat sedačkovou lanovkou, se nachází pension a restaurace.

Klášter Zlatá Koruna

Vzdálenost z Českého Krumlova: 8 km SV | GPS: 48°51'20.599"N, 14°22'16.846"E

Zlatá Koruna – cisterciácký klášter založený králem Přemyslem Otakarem II. roku 1263., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Rozsáhlý cisterciácký klášter, jeden z největších a nejzachovalejších na našem území. Založil jej v roce 1263 český král Přemysl Otakar II. s cílem demonstrovat panovnickou moc proti jihočeským Vítkovcům. Gotický klášterní areál vyrůstal téměř sto let, pozdějšími přístavbami se ještě rozšířil. Zrušen byl Josefem II. r. 1785. Nad ostatní objekty vyniká chrám Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přiléhá konvent a nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných. Klášter je přístupný veřejnosti a je v něm umístěna stálá expozice jihočeského písemnictví.

Dívčí kámen

Vzdálenost z Českého Krumlova: 11 km SSV | GPS: 48°53'21.27"N, 14°21'25.11"E

Dívčí Kámen – zřícenina hradu nad řekou Vltavou., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Rozsáhlá zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem, severně od Zlaté Koruny. Velké a dobře opevněné sídlo založili roku 1349 se svolením krále Karla IV. čtyři bratři z Rožmberka a v držení tohoto mocného rodu zůstal hrad téměř po celou dobu své existence. V roce 1394 tu dokonce krátce věznili krále Václava IV. Během 16. století Dívčí Kámen zpustl a proměnil se v mohutnou ruinu. Naproti hradu se u Třísova nachází zbytky někdejšího keltského oppida, jakéhosi opevněného města z posledních století před začátkem našeho letopočtu.

Chvalšiny

Vzdálenost z Českého Krumlova: 12 km SZ | GPS: 48°51'13.81"N, 14°12'40.337"E

Chvalšiny, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Severozápadně od Českého Krumlova leží malá obec Chvalšiny, známá jako rodiště geniálního schwarzenberského stavitele a projektanta známého plavebního kanálu, inženýra Josefa Rosenauera (1735-1804). Jeho osobnost připomíná tamní muzeum, za pozornost stojí také gotický kostel sv. Máří Magdalény s cennou síťovou klenbou v hlavní lodi.

Boletice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 9 km Z | GPS: 48°49'29.535"N, 14°13'2.415"E

Boletice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Vítaným zpestřením pěší a cykloturistiky se stal nedávno zpřístupněný vojenský výcvikový prostor Boletice – poměrně rozsáhlá oblast severně od Lipenského jezera a západně od Českého Krumlova se zachovalou přírodou a několika významnými stavebními památkami. Mimořádně cenný románský kostel sv. Mikuláše z konce 12. stol., pozdně gotická úprava. Sídlo správy Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jv od obce na vrchu Hradiště (Raziberg) malé okrouhlé hradiště.

Hořice na Šumavě

Vzdálenost z Českého Krumlova: 16 km JZ | GPS: 48°45'57.29"N, 14°10'42.332"E

Hořice na Šumavě, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Obec (700 m n. m.) s velmi starou historií, vznik kolem r. 1272. Gotický kostel na náměstí z r. 1487 s oltářem sv. Kateřiny, patronky horníků. Od r. 1816 do r. 1947 lidové pašijové hry – předvádění jednotlivých obrazů ze Starého a Nového zákona. Poválečný pokus o jejich obnovu v českém jazyce skončil neúspěchem. Byl zde natočen první film v délce 250 m (zachycuje pašijové hry). Místními ochotníky opět obnoveny v r. 1991. V r. 1948 byl zde objeven bronzový poklad z let 1300–1000 př. n. l., je uložen v českokrumlovském muzeu. Milovníky technických památek čeká zajímavá podívaná v muzeu radiopřijímačů v Hořicích na Šumavě.

Lipenské jezero

Vzdálenost z Českého Krumlova: 22 km JZ | GPS: 48°44'16.685"N, 14°6'37.947"E

Lipenské jezero, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.K největším lákadlům vzdálenějšího okolí města Český Krumlov patří především Lipenské jezero. Napuštěno bylo v roce 1959 a postupně se stalo jednou z nejvyhledávanějších rekreačních oblastí v ČR. Je oblíbeným cílem rekreantů, rybářů, turistů a letních i zimních sportovců. Řada měst na jeho březích patří k vyhlášeným cílům návštěvníků zdejšího regionu.

Horní Planá

Vzdálenost z Českého Krumlova: 30 km JZ | GPS: 48°46'2.499"N, 14°1'57.27"E

Horní Planá, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Obec u horní části nádrže Lipno (776 m n. m.). Táhlé náměstí s patrovými domy se podobá městečkům v rakouském příhraničí. Zajímavé jsou budova radnice, kostel (naposledy přestavěn v r. 1708), náměstí s parkem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Po naučné stezce dojdeme k rodnému domku spisovatele Adalberta Stiftera, ve kterém je muzeum. V parku nesoucím spisovatelovo jméno se nachází jeho socha. Nedaleko od ní krásná vyhlídka na Plechý a na stěnu Plešného jezera se Stifterovým obeliskem. Nad městem poutní místo Dobrá Voda.

Vítkův Hrádek

Vzdálenost z Českého Krumlova: 47 km JZ | GPS: 48°37'51.469"N, 14°16'41.299"E

Vítkův Hrádek, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Zřícenina malého hrádku, který je nejvýše položeným hradem v ČR (1053 m n.m.) , založen pravděpodobně ve 2. pol. 13. stol. Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti, zanikl pravděpodobně v 1. pol. 15 stol. V letech 1948 – 1989 sloužil vojákům jako pozorovatelna. V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost nově opravený s obnovenou rozhlednou, z níž mohou návštěvníci opět obdivovat krásy Lipenského jezera, Šumavy, Blanského lesa, Novohradských hor, za dobré viditelnosti Alp.

Čertova stěna

Vzdálenost z Českého Krumlova: 32 km J | GPS: 48°37'51.469"N, 14°16'41.299"E

Čertova stěna, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Národní přírodní rezervace. Chráněný geologický útvar v krajinném reliéfu skal a zakrslých borovic s mohutným kamenným mořem. Chráněný skalnatý ostroh „Čertova kazatelna“, řečiště Vltavy s balvany a mísovitými prohlubněmi tzv. Obřími hrnci („Čertovi proudy“).

Vyšší Brod

Vzdálenost z Českého Krumlova: 28 km J | GPS: 48°36'57.528"N, 14°18'42.57"E

Vyšší Brod – cisterciácký klášter založený r. 1259., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Dříve jedno z nejslavnějších míst (593 m n. m.), kde se vázaly vory plující dále po Vltavě do Prahy. Obvyklé východisko vodáckého sjíždění Vltavy. Na náměstí gotický kostel sv. Bartoloměje, na hřbitově dřevěný šumavský kříž, na náměstí radnice z r. 1525 a kašna. Klášterní komplex založen r. 1259 Vokem z Rožmberka je dnes opět obývaný řeholníky – areál kláštera je národní kulturní památkou. V objektu kláštera kostel Nanebevzetí P. Marie, Poštovní muzeum, kaple sv. Anny z r. 1645. V mariánské kapli obraz Vyšebrodské madony. Vyšebrodská knihovna se 70 tisíci vzácnými knihami, obrazárna, rajská zahrada. Nad městem (2km od V. Brodu) kaple P. Marie (Maria Rast am Stein), v pseudorománském slohu z r. 1888, uvnitř Panna Marie s Jezulátkem, vede sem křížová cesta z Vyššího Brodu se 14 zastaveními.

Rožmberk nad Vltavou

Vzdálenost z Českého Krumlova: 23 km J | GPS: 48°39'15.302"N, 14°21'54.59"E

Rožmberk nad Vltavou – hrad, původní sídlo rožmberků, je doložený v 1. polovině 13. století., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hrad na skalnatém ostrohu nad ohybem Vltavy byl založen Vítkem z Rožmberka ve 13. stol. Z raně gotického Horní hradu se zachovala pouze věž Jakobínka. Dolní hrad přestavěn novogoticky na památník rodu Buquoyů. Pod hradem Latrán. Děkanský kostel sv. Mikuláše. Brzdový kámen.

České Budějovice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 25 km SSV | GPS: 48°58'28.089"N, 14°28'27.63"E

České Budějovice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Jihočeská metropole, město piva a město tužek. Těmito názvy bývají označovány České Budějovice, ležící v rovině na soutoku řek Vltavy a Malše. Za své založení r. 1265 vděčí českému králi Přemyslu Otakarovi II., díky panovnické přízni a poloze na obchodních cestách po řadu století vzkvétaly a svým významem se zařadily mezi přední města v Čechách. Během 19. století se staly průmyslovým centrem, k čemuž napomohl i provoz koněspřežní železnice Budějovice-Linec, zahájený roku 1828. České Budějovice jsou dnes sídlem krajského úřadu, biskupství (založeno 1785), Jihočeské univerzity a místem konání celostátní zemědělské výstavy Země živitelka.

Hluboká nad Vltavou

Vzdálenost z Českého Krumlova: 34 km S | GPS: 49°3'3.771"N, 14°25'54.431"E

Hluboká nad Vltavou., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Romantický zámek poblíž Českých Budějovic, patrně vůbec nejvyhledávanější památka jižních Čech. Původní královský hrad ze 13. století prošel mnohými přestavbami, z nichž poslední z let 1845 až 1871 mu vtiskla podobu nadmíru přepychového novogotického sídla knížecího rodu Schwarzenberků. Nedaleko Hluboké, na břehu Munického rybníka, stojí lovecký zámek Ohrada, postavený v letech 1708 až 1721. Dnes v něm sídlí bohatě vybavené lovecké muzeum. K zámku přiléhá také menší zoologická zahrada.

Zoologická zahrada Ohrada

Vzdálenost z Českého Krumlova: 33 km S | GPS: 49°2'33.168"N, 14°25'19.898"E

Zoologická zahrada Ohrada, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Zoologická zahrada Ohrada je ideální místo dovolené pro rodiny s dětmi. A to věděl již Adolf Schwarzenberg, který ji nechal z vlastní iniciativy postavit. K vidění je přes 200 druhů živočichů, většina z nich žije v Evropě a mírném pásmu Asie. Zoologická zahrada Ohrada nabízí návštěvníkům po celý rok příjemné a klidné prostředí pro výpravy za poznáváním zvířat.

Holašovice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 25 km SSZ | GPS: 48°58'12.196"N, 14°16'26.587"E

Holašovice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Vesnice s rozlehlou návsí, kterou lemují unikátně zachované řady zděných usedlostí se zdobenými štíty z 19. století. Jedinečný soubor lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka je od roku 1998 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každoročně koncem července se tu konají Selské slavnosti, na nichž své výrobky nabízí desítky lidových řemeslníků a umělců. Působivé ukázky selského baroka najdeme v mnoha dalších vesnicích na Hlubocku (např. Plástovice, malé Chrášťany, Zbudov aj.).

Zámek Kratochvíle

Vzdálenost z Českého Krumlova: 38 km SZ | GPS: 49°3'30.47"N, 14°10'8.14"E

Zámek Kratochvíle, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Renesanční zámek postavený v letech 1583 – 1589 pro Viléma z Rožmberka jako letní a lovecké sídlo. Architekt Baltassare Maggi se inspiroval venkovskými vilami italských velmožů, a proto Kratochvíle působí u nás velmi neobvyklým dojmem. Zajímavostí je fakt, že celá stavba stojí kvůli bažinatému podkladu na stovkách dřevěných pilířů. Scenérii zámku doplňuje manýristická renesanční zahrada se záhony ve tvaru působivých geometrických obrazců.

Římov

Vzdálenost z Českého Krumlova: 16 km SV | GPS: 48°51'20.217"N, 14°29'12.63"E

Římov – významné poutní místo., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Významné poutní místo na levém břehu Malše, budované krumlovskými jezuity od roku 1648. Uprostřed obce se nachází kostel s loretánskou kaplí a ambity; odtud lze absolvovat asi šestikilometrovou procházku po křížové cestě, jejíchž 25 zastavení je citlivě zasazeno do krajiny. V obci najdeme barokní zámeček, původně jezuitskou rezidenci.

Trocnov

Vzdálenost z Českého Krumlova: 27 km SV | GPS: 48°53'35.599"N, 14°36'5.92"E

Trocnov, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Areál zaniklé středověké vesnice, z níž pocházel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (nar. asi r. 1360). V areálu je vybudován památník, v němž najdeme monumentální Žižkovu sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí, a na místě údajného vojevůdcova narození pomník, tzv. Žižkův kámen. Turista může navštívit bývalou hájovnu s malou historickou expozicí a obejít okruh, na němž uvidí zbytky dvou původních dvorců.

Třeboň

Vzdálenost z Českého Krumlova: 46 km SV | GPS: 49°0'13.1"N, 14°46'14.339"E

Třeboň – renesanční zámek., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Lázeňské město, jehož neopakovatelnou atmosféru dokreslují mimořádně zachované historické jádro, poloha na březích rybníka Svět a také povědomí o bohaté historii spjaté s rodem Rožmberků. Snad žádný návštěvník Třeboně nevynechá zdejší renesanční zámek, jenž získal svou dnešní podobu za Petra Voka z Rožmberka (zemřel zde roku 1611). Za dominantu Třeboně lze ovšem bezesporu označit věž klášterního kostela sv. Jiljí, k němuž přiléhá areál bývalého kláštera augustiniánů, založeného Rožmberky v roce 1367.

Trhové Sviny

Vzdálenost z Českého Krumlova: 28 km V | GPS: 48°50'32.333"N, 14°38'21.265"E

Trhové Sviny – barokní poutníkostel Svaté Trojice., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Původní osada Sviny byla založena v polovině 13. století pod hradem téhož jména, na němž tehdy sídlila jedna větev rodu Vítkovců. V 15. století získalo město právo trhu a od té doby se nazývá Trhové. Dominantou městečka je architektonicky výjimečný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jižně od města se nachází barokní poutní kostel svaté Trojice z let 1708-1710, zajímavě řešený a působivě zasazený do krajiny. Za návštěvu stojí také nedaleký Buškův hamr z roku 1836, unikátní funkční technická památka s expozicí kovářského řemesla.

Dobrá Voda

Vzdálenost z Českého Krumlova: 43 km V | GPS: 48°44'19.658"N, 14°43'29.37"E

Dobrá Voda, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Poutní místo proslulé kdysi široko daleko svou léčivou vodou a nazývané někdy dokonce „jihočeské Lourdy“. Zdaleka viditelný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vyrostl v letech 1708 – 1715 a nabízí se od něj překrásný pohled na Novohradsko a do Třeboňské pánve. Nedaleko odtuh leží Hojná Voda, kdysi vyhlášené lázně, kam rádi zajížděli Rožmberkové a kde spisovatel Zikmund Winter psal svůj román Mistr Kampanus.

Nové Hrady

Vzdálenost z Českého Krumlova: 41 km V | GPS: 48°47'22.671"N, 14°46'42.187"E

Nové Hrady – gotický hrad založený ve 13. století., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Město s hradem založeným ve 13. století a později často přestavovaným. Patřil Rožmberkům a následně Buquoyům, kteří na novohradském panství provozovali vyhlášené sklárny. Na náměstí stojí malebná barokní radnice a proti ní buquoyská rezidence (1634 – 1635). Rozsáhlý empírový zámek z let 1801 – 1810 je dnes veřejnosti přístupný, stejně jako novogotická Buquoyská hrobka na hřbitově. Oblíbeným místem procházek je blízké Tereziino neboli Terčino údolí – rozsáhlý anglický park s několika romantickými stavbami, exotickými dřevinami a umělým vodopádem. Park byl budován od druhé poloviny 18. století a pojmenován na počest hraběnky Terezie Buquoyové. Na konci údolí se nachází zachovalá středověká tvrz Cuknštejn z doby mezi lety 1488 až 1491.

Žumberk

Vzdálenost z Českého Krumlova: 36 km V | GPS: 48°47'48.437"N, 14°40'51.415"E

Žumberk – opevněná vesnice s tvrzí., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Areál tvrze, opevněného dvora a gotického kostela. Původní středověká tvrz, později renesančně přestavěná a rozšířená, je dnes pečlivě udržována. nachází se v ní stálá expozice jihočeského lidového malovaného nábytku. Kromě toho se zachovalo pět bašt z opevnění hospodářského dvora.

Výčet atraktivních výletních cílů rozšiřuje blízkost a snadná dostupnost významných měst v sousedním Rakousku a Bavorsku – Lince, Pasova a mnoha dalších.

Tipy na výlet z Českého Krumlova