Pamětihodnosti města Český Krumlov - Vnitřní město III.

Historické jádro Českého Krumlova tvoří dvě části. Starší Latrán vznikl spontánně pod hradem na levém břehu řeky Vltavy. O něco málo mladší je vnitřní město, založené již plánovitě uvnitř meandru řeky. Při pohledu shora působí vnitřní město téměř dojmem ostrova. „Smyčka“ Vltavy je totiž natolik uzavřená, že v nejužším místě se k sobě obě řečiště vzájemně přibližují na méně než sto metrů.

Horní ulice

Cestou od chrámu si vpravo vedle kostelních schodů povšimneme nárožního domu s nápadným pětibokým arkýřem. Dům se nazývá Kaplanka, původem je pozdně gotický, ale je zároveň jednou z prvních budov v Českém Krumlově, na níž byly použity renesanční stavební prvky.

Český Krumlov - Nádvoří prelatury, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Okolo Kaplanky projdeme zpátky do Horní ulice. Po pravé straně se vzápětí objeví bohatě zdobené novorenesanční průčelí tzv. Prelatury. Ta byla sídlem českokrumlovských děkanů, kteří jako jedni z mála směli užívat titul prelát. Čtyřkřídlý komplex budov je původně gotický a pochází z druhé poloviny 14. století. V roce 1576 byl renesančně přebudován, později k němu byl přistavěn pivovar. Provoz pivovaru způsobil v pozdějších letech řadu požárů, které si postupně vyžádaly sérii stavebních zásahů. Při jednom z nich v roce 1768 byly provedeny rokokové úpravy, kromě jiného i výmalba sálu prelatury malířem Františkem Jakubem Prokyšem (1713–1791). Umělecky hodnotný prostor se dochoval do současnosti a je po známém malíři pojmenován jako tzv. Prokyšův sál.

V těsném sousedství prelatury vznikla v letech 1586–1590 jako jedna z prvních v Čechách jezuitská kolej. Stavbu navrhl italský architekt Baldassaro Maggi, který se proslavil i stavbou známého letohrádku Kratochvíle u Netolic. Honosná budova bývalé koleje, jež je dnes sídlem luxusního hotelu Růže, byla bohatě vyzdobena sgrafity a nástěnnými malbami. Na stěnách jejího nádvoří najdeme vyobrazené rodové erby Viléma z Rožmberka a jeho čtvrté a poslední manželky Polyxeny z Pernštejna.

Součástí dnešního hotelu je dům čp. 153, adaptovaný roku 1663 jezuitským řádem na divadlo. Divadelní představení plnila ve vzdělávací činnosti jezuitů vždy významnou úlohu, ale divadlo se zde hrálo i po zrušení řádu, celkově déle než 300 let – do března roku 1971.

Český Krumlov - Pohled z hotelu Růže přes bývalou seminární zahradu na majestátní šlechtické sídlo, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Naproti hotelu najdeme regionální muzeum. Sídlí v budově, která vznikla v 17. století jako jezuitský seminář, a je mimo jiné zajímavá tím, že jde o první významnou krumlovskou barokní stavbu. Právě v prostoru mezi dnešním hotelem Růže a muzeem stávala v minulosti (do roku 1839) tzv. Horní brána, podle níž nese jméno Horní ulice. Prostranství v těsné blízkosti muzea, nazývané Seminární zahrada, nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na scenérii zámku.

Těsně za muzeem odděluje vnitřní město od „vnějšího světa“ hluboká, strmá průrva, nazývaná dnes jako Myší díra. Jde o obranný hradní příkop vylámaný ve skále. Kdysi přes něj vedl dřevěný padací most. Roku 1787 byl nahrazen kamenným mostem, sestávajícím ze čtyř oblouků na třech piliřích. Právě v tomto místě se obě poloviny meandru Vltavy k sobě těsně přibližují. Protože jsou zároveň propojena umělým vodním kanálem, leží vnitřní město v podstatě na ostrově.

Vlevo za mostem stojí budova současného Městského divadla, využívaná k tomuto účelu od roku 1993.

Město Český Krumlov

Český Krumlov UNESCO - kapesní průvodce s mapouČeský Krumlov na mapě

Český Krumlov - Poutavý průhled na věž se otevírá z Horní ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Zákoutí pod hornobránským mostem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Východní vstup do města střežila v těchto místech Horní brána, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Kaplička před hornobránským mostem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Schody u Barbakánu vedou k tzv. Myší díře, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Muzeum od východu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.