Pamětihodnosti města Český Krumlov - levý břeh Vltavy

Historické jádro Českého Krumlova tvoří dvě části. Starší Latrán vznikl spontánně pod hradem na levém břehu řeky Vltavy. O něco málo mladší je vnitřní město, založené již plánovitě uvnitř meandru řeky. Při pohledu shora působí vnitřní město téměř dojmem ostrova. „Smyčka“ Vltavy je totiž natolik uzavřená, že v nejužším místě se k sobě obě řečiště vzájemně přibližují na méně než sto metrů.

Český Krumlov - Rybářská ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Vrátíme-li se Horní ulicí zpátky ke kostelu sv. Víta, můžeme dojít dolů na most dr. Edvarda Beneše. Za ním, na levém břehu řeky, se lze vydat několika směry. Vlevo se nachází vstup do městského parku, založeného roku 1907, směrem doprava bychom došli Rybářskou ulicí po levém břehu Vltavy k Plášťovému mostu. V Rybářské ulici stojí na úpatí strmého svahu pod V. nádvořím zámku řada původních domků, dnes využívaných převážně jako penziony a pohostinská zařízení.

Z prostranství před vchodem do budovy ZŠ Linecká doporučujeme vystoupat po Plešiveckých schodech na malé náměstí, jež je již součástí městské čtvrti zvané Plešivec. Od roku 2003 je tato čtvrť vyhlášena městskou památkovou rezervací. Najdeme zde několik architektonicky cenných renesančních domů. Výstup po schodech nabízí řadu pěkných pohledů na město.

Český Krumlov - Museum Fotoateliér Seidel, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Z Plešiveckého náměstí sejdeme Horskou ulicí k budově Okresního soudu. Vlevo od ní se nachází jedna z největších novodobých pamětihodností Českého Krumlova – Museum fotoateliér Seidel.

Od muzea můžeme pokračovat dále doprava Lineckou ulicí, která nás po chvilce zavede na jižní předměstí Plešivce. Za hradební zdí si zde povšimneme osmiboké věže českokrumlovské synagogy. Byla vybudována v letech 1908 – 1909 místní židovskou obcí v neorománském slohu, obohaceném o prvky secese. Autorem návrhu byl pražský architekt Viktor Kafka, působící ve Vídni. Svému účelu však synagoga sloužila jenom necelých 30 let, do osudného roku 1938.

Město Český Krumlov

Český Krumlov UNESCO - kapesní průvodce s mapouČeský Krumlov na mapě

Český Krumlov - Starobylý původ mají i domy na Plešivci, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Záběr přes střechy domů v Rybářské ulici, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Český Krumlov - Renesance pronikla i do chudších čtvrtí (Rybářská ulice), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.