Zámek Český Krumlov - I. prohlídková trasa

Zámecké interiéry jsou přístupné v rámci v rámci tří prohlídkových tras. Každá z nich má vlastní tematické zaměření.

Kaple sv. Jiří - zámek Český Krumlov

Zámek Český Krumlov - Interiér zámecké kaple zasvěcené sv. Jiří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Okruh č. 1 je veden renesančními a barokními komnatami, jež patří k nejhonosnějším zámeckým interiérům. Prohlídka začíná v zámecké kapli sv. Jiří, vybudované v polovině 14. století. Kaple je původně gotická, později však byla upravena renesančně. Její dnešní podoba vznikla rokokovou přestavbou v letech 1750 až 1753. V kapli jsou v prosklené schránce uchovávány ostatky sv. Kalixta, neznámého mučedníka ze severní Afriky. Shodou okolností zde byly až do roku 1614 uloženy relikvie jiného světce stejného jména, v pořadí 16. papeže Kalixta I. (+222 n. l.). V renesanční hale stojí za povšimnutí kopie slavného obrazu Dělení růží.

Trasa dále prochází renesančními obytnými pokoji posledních Rožmberků (ložnice, hodovní síň) s pozoruhodnou výzdobou s biblickými motivy. Cenné nástěnné malby a krásné kazetové stropy zdobí dva rožmberské předpokoje, v nichž čekávali hosté na audienci. Stejný účel měla i tzv. antecamera v druhém patře. Tvoří předpokoj rozsáhlých schwarzenberských apartmá, která ovšem nejprve obývali Eggenbergové.

Zlatý kočár - zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov - Zlatý kočár z roku 1638 připomíná diplomatickou cestu Jana Antonína I. z Eggenbergu do Vatikánu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Na antecameru navazuje očekávaná zastávka 1. prohlídkové trasy - Eggenberský sál. Na jeho stěnách jsou vyobrazeni jednotliví členové tohoto rodu, dominantou interiéru a významnou pamětihodností však je pověstný Zlatý kočár. Zlatý kočár, bezpochyby nejznámější exponát českokrumlovského zámku, byl zhotoven pro diplomatickou misi Jana Antonína z Eggenbergu (1610–1649) do Vatikánu. Tento šlechtic se role císařského vyslance k papeži Urbanovi VIII. zhostil roku 1639 s takovou okázalostí a slávou, jakou Řím nikdy předtím ani potom nezažil. Kočár, který papeži vezl dary císaře Ferdinanda III., byl zhotoven z ořechového dřeva a pokryt plátky pravého zlata, železné části konstrukce byly potaženy zlaceným stříbrem, čalounění bylo provedeno černým sametem se zlatými výšivkami. Do Českého Krumlova byl kočár převezen v roce 1674.

Zámek Český Krumlov - Baldachýnový salon, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Zajímavostí je rozkládací stůl v jídelně, u něhož mohlo sedět až 30 osob. Stěny jídelny zdobí část bohaté schwarzenberské sbírky tapiserií. Podle pohovky s baldachýnem je nazván rokokový Baldachýnový salón, sloužící kdysi k neformálním schůzkám a také k různým společenským hrám. Honosně a reprezentativně působí ložnice kněžny Eleonory Amálie Schwarzenbergové – není divu, místnost byla původně zařízena pro císaře Karla VI.

Maškarní sál - zámek Český Krumlov

Vrcholem prohlídky a zároveň jednou z nejslavnějších součástí českokrumlovského zámku je Maškarní sál. Vídeňský malíř Josef Lederer vymaloval v roce 1748 na jeho stěnách na 135 postav v životní velikosti, představujících bujaře se veselící karnevalovou společnost. Najdeme zde mj. postavy z komedií dell`arte: Pierota, Kolombínu, Harlekýna, Dottora, Pantalona, ... Práce na výmalbě Maškarního sálu trvala Josefu Ledererovi pouhý půlrok. Je neuvěřitelné, že celou výzdobu zvládl sám, pouze s jediným asistentem. Můžete si udělat představu i o podobě samotného autora – sám sebe vyobrazil v postavě pijáka kávy, který sleduje dění v sále.


I. prohlídková trasa - návštěvní doba:

Návštěvní doba (ÚT-NE):
DatumOtevřenoPoslední prohlídka
01.04. - 31.05. 09:00 - 17:00 hod. 16:00 hod.
01.06. - 31.08. 09:00 - 18:00 hod. 17:00 hod.
01.09. - 31.10. 09:00 - 17:00 hod. 16:00 hod.
 • Délka prohlídky: 50-55 min.
 • Prohlídka pouze s průvodcem: čeština, němčina, angličtina
 • Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, holandština
 • Počet osob v prohlídce: max. 45
 • Možnost rezervace pro skupiny od 8 osob

I. prohlídková trasa - ceník vstupného:

Vstupné v provozní době (Kč)
Prohlídková trasaČeský výklad / cizojazyčný výklad / tlumočení
PlnéSníženéRodinné vstupné
Děti, studenti, ZTPSenioři
I. prohlídková trasa 150 / 250 / 200 80 / 160 / 120 100 / 200 / 150 360 / 600 / -
 • děti do 6 let zdarma
 • u hromadných návštěv dětí do 6 let se účtuje 20,- Kč za dítě
 • student je osoba ve věku do 26 let
 • rodinné vstupné = 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let
 • senior je osoba starší 65 let bez rozdílu národnosti
 • rezervační poplatek 10,- Kč za osobu
 • sleva na hromadnou vstupenku ve výši 10% z celkové ceny vstupenky pro skupiny od 20 osob
 • vedoucí skupiny o minimálním počtu 25 lidí mají vstup zdarma
 • vstupné pro sjednané návštěvníky po návštěvní době + 100% k ceně vstupného

Zámek Český Krumlov - mapa areálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Mapa Státního hradu a zámku Český Krumlov /pdf/

Město Český Krumlov

Český Krumlov UNESCO - kapesní průvodce s mapouČeský Krumlov na mapě

Zámek Český Krumlov - Zlatý kočár z roku 1638 připomíná diplomatickou cestu Jana Antonína I. z Eggenbergu do Vatikánu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Maškarní sál je od roku 1748 vyzdoben iluzivními malbami Josefa Lederera, které zobrazují šlechtu bavící se v převlecích za postavy commedie dell`arte, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Ložnice kněžny Eleonory Amálie Schwarzenbergové, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Renesanční pokoj, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Barokní jídelna, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Maškarní sál je od roku 1748 vyzdoben iluzivními malbami Josefa Lederera, které zobrazují šlechtu bavící se v převlecích za postavy commedie dell`arte, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Maškarní sál, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Detaily z Maškarního sálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Zámek Český Krumlov - Detaily z Maškarního sálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.