Fotogalerie Český Krumlov

Český Krumlov, starobylé město na březích řeky Vltavy, patří k nejmalebnějším městům jižních Čech. Na stránce Fotogalerie Český Krumlov jsme pro Vás připravili fotografie města Český Krumlov. Najdete zde

fotografie nejvýznamnějších pamětihodností Českého Krumlova,

např. Státní hrad a zámek Český Krumlov, historické centrum města Český Krumlov, interiéry zámku Český Krumlov, zámecké barokní divadlo Český Krumlov, zlatý kočár českokrumlovského zámku, Kostel svatého Víta Český Krumlov, náměstí Svornosti Český Krumlov, Lazebnický most v Českém Krumlově a mnohé další památky Českého Krumlova. Zachovalost historického jádra starobylého města Český Krumlov dokumentují

letecké fotografie Českého Krumlova.

Z leteckých záběrů Českého Krumlova je patrná zachovalost historického centra města Český Krumlov zapsaného do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Český Krumlov - centrum Vnitřního Města, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov od jihozápadu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Ze severu se přicházelo do města Budějovickou branou, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Lazebnický most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Parkán, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Starobylý původ mají i domy na Plešivci, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - V září bývá Radniční ulice rušnou pěší zónou, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - erb města z roku 1671 na fasádě radnice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - pohled z věže na Vnitřní Město, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - dispozice středověkého města byla určena smyčkami řeky Vltavy, na jejíž březích vznikly dva samostatné celky: ...
Český Krumlov - slohově pestré fasády v Panské ulici, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Vilém z Rožmberka, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - brána u Renesančního domu na V. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Latrán, v popředí Novoměstská zahrada, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - renesanční věž a detail výzdoby tamburu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - rokokový letohrádek Bellaria, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - Zlatý kočár z roku 1638 připomíná diplomatickou cestu Jana Antonína I. z Eggenbergu do Vatikánu, foto: ...
Hrad a zámek Český Krumlov - Maškarní sál je od roku 1748 vyzdoben iluzivními malbami Josefa Lederera, které zobrazují šlechtu bavící ...
Hrad a zámek Český Krumlov - Barokní divadlo, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - Kaskádová fontána vznikla po roce 1750 podle návrhů Andrease Altomonta, foto: Archiv Vydavatelství MCU ...
Český Krumlov - vyřezávaný schwarzenberský znak na Červené bráně, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Jan Kristián z Eggenbergu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Josef Adam ze Schwarzenbergu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Renesanční Budějovická brána, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Rožmberský jezdec (Latrán č. p. 39), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Bývalý Minoritský klášter, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Poblíž Budějovické brány se vlévá do Vltavy Polečnice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Tzv. Nová lékárna (sgrafitová výzdoba je z roku 1556), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Ulička Nové Město ve čtvrti Latrán, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Latránské střechy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Domy na Latránu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Bývalý kostel sv. Jošta, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Průčelí tzv. Vlašského dvora, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Egon Schiele Art Centrum, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Radniční ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kašna s morovým sloupem vystavěným v letech 1714 –1716, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Střechy v okolí ulic Soukenické a Panské, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Jádro Vnitřního Města, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Vyobrazení sv. Floriána na renesanční fasádě, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kostelní ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Prostranství Na Louži v Kájovské ulici, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Komín v Hradební ulici, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kostel sv. Víta byl vysvěcen roku 1439, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kaplanka, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kostel sv. Víta, pohled k hlavnímu oltáři, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kájovská ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Nádvoří prelatury, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Pohled z hotelu Růže přes bývalou seminární zahradu na majestátní šlechtické sídlo, foto: Archiv Vydavatelství MCU ...
Český Krumlov - Poutavý průhled na věž se otevírá z Horní ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Zákoutí pod hornobránským mostem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Východní vstup do města střežila v těchto místech Horní brána, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Kaplička před hornobránským mostem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Muzeum od východu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Schody u Barbakánu vedou k tzv. Myší díře, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Rybářská ulice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Starobylý původ mají i domy na Plešivci, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Záběr přes střechy domů v Rybářské ulici, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Renesance pronikla i do chudších čtvrtí (Rybářská ulice), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Český Krumlov - Museum Fotoateliér Seidel, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Hradní muzeum - Zbrojnice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Hradní muzeum - Prosklený zlacený skříňový relikviář s ostatky sv. Reparáta, foto: Archiv Vydavatelství MCU ...
Zámek Český Krumlov - Hradní muzeum - Model hradního areálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Hradní muzeum - Schwarzenberská garda, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Hrádek s věží, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Motiv s krumlovskou věží, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Pohled z věže na medvědárium a I. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - II. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Plášťový most – třípatrovou nástavbou vedou chodby, horní spojuje obrazárnu se zámeckou zahradou a spodní ...
Zámek Český Krumlov - Medvědi jsou živou vzpomínkou na slavné Rožmberky a jejich rodové tradice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - III. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Kašna na II. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - III. a IV. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Působivé spojení mostu Na Plášti s mohutným Horním hradem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Výzdoba Plášťového mostu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Hrad a zámek Český Krumlov - brána u Renesančního domu na V. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Chodba vedoucí na III. nádvoří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Zámecká zahrada u fontány, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Zámecká zahrada, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Spojovací chodba vedoucí do zahrady, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Zdi zámecké zahrady, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Kaskádová fontána vznikla po roce 1750 podle návrhů Andrease Altomonta, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Rybník v jihozápadní části zahrady, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Město od zámecké zahrady, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Interiér zámecké kaple zasvěcené sv. Jiří, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Baldachýnový salon, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Maškarní sál je od roku 1748 vyzdoben iluzivními malbami Josefa Lederera, které zobrazují šlechtu bavící se v ...
Zámek Český Krumlov - Ložnice kněžny Eleonory Amálie Schwarzenbergové, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Renesanční pokoj, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Barokní jídelna, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Maškarní sál, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Detaily z Maškarního sálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Detaily z Maškarního sálu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Druhý klasicistní pokoj je věnován belgické kněžně Paolíně z Ahrenbergu, foto: Archiv Vydavatelství MCU ...
Zámek Český Krumlov - Salón kněžny Eleonory, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Klasicistní pokoj, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Pracovna kněžny Eleonory, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Obrazárna, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Josef Adam ze Schwarzenbergu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Zámecké divadlo autenticky a mimořádně komplexně vypovídá o vývoji divadla od 17. do 19. století, foto: Archiv ...
Zámek Český Krumlov - Barokní divadlo - Pohled do hlediště, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Novodobé nastudování opery Johanna Josepha Fuxe «Giuone Placata» na scéně zámeckého divadla. Propojením ...
Zámek Český Krumlov - Chodba spojující Maškarní sál s divadlem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Motiv s krumlovskou věží, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámek Český Krumlov - Hrádek s věží, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zámecká věž Český Krumlov, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.